Influenza-vaccination 2021

Fra 1. oktober 2021 tilbydes gratis influenzavaccination til:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >30
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Som noget nyt i år: anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza. Denne gives som næsespray.

Vi har indført drop-in-influenzavaccination af børn om torsdagen mellem kl. 15:30-16:30 frem til skolernes juleferie.
Mød op i ovennævnte tidsrum, registrer sundhedskort og tag plads i venteværelset.
Alternativt kan tidsbestilling ske via hjemmesiden/ min læge-app eller ved telefonisk henvendelse til lægehuset.

OBS:
Er man ikke i målgruppen for gratis vaccine, kan man, mod betaling få en vaccination efter d. 24. oktober 2021 -i det omfang, der stadig er vacciner tilbage. Ring til lægehuset og aftal en tid

Tider til vaccination kan bestilles pr telefon, på e-portal eller via min læge app.

Er man ikke i målgruppen for gratis vaccine kan den købes efter d. 24. oktober 2021, i det omfang, der stadig er vacciner tilbage. Ring til lægehuset og aftal en tid.

For yderligere information om influenzavaccination henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside